ANKA ANAOKULLARINDA EĞİTİM

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar, dışarıya yansıttıklarının çok daha üzerinde öğrenme ve gelişme kapasitesine sahiptir. Bunun ortaya çıkabilmesi için, çocukların bireysel farklılıklarını ve kendilerine özgü öğrenme stillerini ortaya çıkaracak bir ortam hazırlamak gerekir.

Anka Anaokullarında çocuklara sağlanan doğal ve destekleyici ortamlarla her birinin kendi bireysel yönleriyle bir süreç yaşamaları hedeflenmektedir. Çocuklar oyunla, bilimsel düşünme becerilerini birleştirerek, yaşayarak, uygulayarak öğrenirler. Çocukları sorgulamaya, merak etmeye, araştırmaya, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmaya yönlendirecek projeler hazırlanır. Uygulanan proje konuları ile çocuklar hayatın içinde farklı noktalar arasındaki bağlantıları kurarak, kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirirler.

Reggio Emilia Eğitim Metodundan yola çıkarak hazırlanan Hikayeleştirilmiş Proje Merkezli Eğitim Programı uygulanmaktadır. Çocuğun bireysel potansiyeline inanarak yaratıcılığını ortaya koyabilmesi için fırsatlar oluşturulur. Araştırmacı küçük bilim insanı imajlı çocuklar; merak eder, sorgular, keşfeder ve bilgisini yapılandırarak üretir. Öğretmenin rolü, bilginin yapılandırılması için ortam ve imkan sağlamak, merak uyandırarak ilgi çekmek, çocukların kendi kendilerine uygun çözümlere ulaşabilmeleri için yönlendirme yapmaktır.

Çocukla çalışan uzmanlar hiçbir zaman tek bir metod veya sistemle her çocuğa ulaşılamayacağını bilirler. Bu nedenle Anka Anaokullarında eğitim programı hazırlanırken Reggio Emilia Metoduyla başlangıç yapılırken, diğer eğitim metodlarıyla da uygulamalar çeşitlendirilerek geliştirilir.

Mesela, Montessori Yaklaşımındaki farklı yaş gruplarının zaman zaman birlikteliğine fırsat verilerek; büyük çocukların

yardımlaşma ve özgüveninin desteklenmesi ve küçük yaş çocuklarına rol model olmaları sağlanır. Ya da bütün duyularını uyaracak, geliştirecek akademik gelişimi destekleyen materyal ve oyunlar kullanılır. WALDORF YAKLAŞIMI’nın yoğun olarak doğa ile iç içe açık hava etkinlikleriyle çocukların doğayla bütünleşmesi, rahatlamaları ve kendilerini özgür hissetmeleri sağlanır.

Bir çok metod ve yaklaşımların bizlere yansıttığı ışıkla, her eğitim dönemi için okulumuzdaki çocuk profilide gözönünde tutularak Anka Anaokulana özel programlar hazırlanır. Programımızın merkezinde her zaman çocuk vardır. Çocuğun öncelikle mutlu olacağı, keyif alacağı ve eğlenirken öğreneceği etkinlikler planlanır.

Son zamanlarda bir çok kurumda çocukları geliştirmek adına sadece bilişsel, akademik becerilere yüklenmek gibi anlamsız çalışmalar yapılmaktadır. Oysaki gelişim alanları bir bütün olarak değerlendirildiği sürece çocuklar çok daha anlamlı ve gerçekçi bir gelişim sağlayacaklardır.

Anka Anaokullarında gelişim alanları bütünüyle ele alınarak, çocuk merkezli etkinlikler uygulanır. Çocuklar oyunla, eğlenerek, gelişerek büyürler.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search